Kommunikationsbyrån Wenderfalck klarade marginalerna under 2020 med hjälp av corona-stöd.

Omsättningen ökade med 0,5 procent till 41,2 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 10 procent till 28,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 5,8 procent till 2,7 miljoner kronor. Då ingick ett statligt korttidspermitteringsstöd på 1 miljon kronor. Personalkostnaden föll med 12 procent till 20,1 miljoner kronor.   Antalet anställda föll från 32 till 27.