Intäkten hamnade på 18,5 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 10,6 procent till 24,6 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade från 15 till 17 varvid intäkten per anställd minskade med 7,3 procent till 1,09 miljoner kronor per anställd. Rörelseresultaten minskade med 26,1 procent till 1,40 miljoner kronor. Rörelsemarginalen räknat på omsättningen minskade med 33,2 procent till 5,7 procent.
Under räkenskapsåret fick Welcom in nya uppdragsgivare som Göteborg & Co, Trafikverket och Älvstranden Utveckling.