Omsättningen hamnade därmed på närmare 25 miljoner kronor. Personalkostnaderna sköt i höjden med 15 procent till 11,9 miljoner kronor. Därmed minskade rörelseresultatet med 26 procent till 1,4 miljoner kronor. Då ökade också personalstyrkan från 15-17 personer. Aktieägarna tog ut 700 000 kronor ur bolaget.