Under 2009 minskade byråns omsättning till 14, 3 miljoner kronor. Under 2009 bantade byrån bort en dryg miljon i produktionskostnader och närmare 3 miljoner i övriga externa kostnader. Därmed lyckades byrån prestera ett svagt positivt rörelseresultat på 134 000 kronor.
Efter skatt gick dock byrån med förlust på -52 000 kronor.
Revisorerna av bokslutet noterar att saldot på checkkontot låg på -202 956 kronor. Kreditlimit låg pä 4 500 kronor.
Personalkostnaden ökade låg kvar på drygt 6 miljoner kronor. Däremot minskade ersättning till vd och styrelse från 1,8 till 1,3 miljoner kronor. Personalstyrkan låg oförändrat på 12 personer, varav tio utgjordes av kvinnor.