Här är presskonferensen där Konstitutionsutskottet berättar om sin granskning av regeringen och inte minst Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s), som får kritik från ett enat utskott.

KU har behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. I tre fall pekar KU brister.

Vad gäller Annika Strandhälls hantering av avskedandet av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler, säger KU:

”Det är otillfredsställande att uppgifterna som har lämnats (från Ann-Marie Begler och Annika Strandhäll) går isär så mycket”.

Att kraven ”på en tydlig och förtroendefull dialog med myndigheterna” inte uppfylldes, bland annat av att Ann-Marie Begler inte fick några skäl till varför hon flyttades.

”Att dokumentation kring förflyttningen inte har gått att få tag på”.

KU kritiserar även Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen.

KU skriver: ”Det framstår som att Utrikesdepartementets respektive utvärderarens bedömning av uppdraget har skiljt sig åt. KU framhåller vikten av att Utrikesdepartementet ser till att uppdragets karaktär och frågan om självständighet gås igenom noggrant i förväg”.

KU har också granskat Utrikesdepartementets hantering av Dagens Nyheters och utrikesutskottets begäran om att ta del av utvärderingen:

KU konstaterar att beskedet till Dagens Nyheter ”var otydligt och delvis missvisande” och därmed ”gick det i praktiken inte att begära att få saken prövad genom ett beslut av ett statsråd och i sista hand av regeringen”.

KU noterar också ”bland annat brister i den information som lämnades till utrikesutskottet”.

Utrikesminister Margot Wallström s), kan ”inte undgå ansvar”.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) får kritik för att hon inte framförde den svenska ståndpunkten om Europeiska arbetsmyndigheten vid ministerrådet, något hon hade lovar EU-nämnden.

Försvarsminister Peter Hultqvist (s) hamnade i blåsväder efter att hans pressekreterare visade sig vara involverad i ett företag som arrangerade säkerhetspolitiska seminarier ibland annat Almedalen. Pressekreteraren skulle avveckla sitt engagemang när hon tillträdde men hon överlät bolaget till sin man och underlät att informera om detta.

KU ifrågasätter nu ”om Regeringskansliets rutiner är tillräckliga” och konstaterar att de ”bör ses över för att säkerställa att anställda i Regeringskansliet informeras tillräckligt om saklighet, opartiskhet och de etiska riktlinjerna”.