Investor har lagt ut en kommentar på företagets svenska hemsida. Det är första gången avtalet kommenteras sedan 31 näringslivstoppar tog strid för avtalet i en debattartikel i fredags, 6 mars.
 
Jacob Wallenberg är kritisk till uppsägningen av avtalet:
"När nu samförståndsavtalet med Saudiarabien om militärt samarbete sagts upp av den svenska regeringen, så riskerar trovärdigheten att ifrågasättas även i andra ingångna avtal mellan Sverige och många länder. Sverige är ett mycket exportberoende land och vi är många företrädare för näringslivet som de senaste dagarna uttryckt oro för att försämrade relationer med viktiga exportländer sätter svenska företag, och därmed Sveriges välstånd, i ett sämre utgångsläge", skriver Jacob Wallenberg.
Han räknar med att uppsägningen får konsekvenser för Sveriges roll i världen.
"Fler röster hörs nu om de långsiktiga konsekvenserna för Sveriges ställning som handelspartner ute i världen, precis det vi varnade för. Sveriges röst i de viktiga frågorna om mänskliga rättigheter riskerar också, som vi ser det, att bli svagare utan den lokala närvaro som sker genom handelsutbyte".
Och vidare:
"Konsekvenserna kan bli kännbara under lång tid framöver och i potten ligger jobben i svenska exportföretag, vårt välstånd och möjligheter att påverka genom dialog."
Jacob Wallenberg vill nu att regeringen och näringslivet mobiliserar med "stor kraft" för att "försöka återetablera goda relationer med regionen".