Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att en av Wallenbergsfärens huvudägare, Jacob Wallenberg, tar över som ny ordförande. På stämman 19 maj avgörs om Jacob Wallenberg släpps fram som ny ordförande. Själv har han tackat ja.

”Vi lever i en tid av stora utmaningar och förändringar men också möjligheter och där är Svenskt Näringsliv en viktig kraft och en viktig röst i att driva på nya lösningar för fortsatt jobbskapande och en hållbar samhällsutveckling. Små och stora företag har en helt central roll i vårt framtida samhällsbygge som ju är beroende av innovationskraft, riskvilligt kapital, frihandel, nya former av samverkan och en öppenhet inför omvärlden”, kommenterar Jacob Wallenberg.

Jacob Wallenberg är ordförande i Investor, vice ordförande i ABB, Ericsson, FAM, Patricia Industries och Wallenberg Investments, samt ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i Steering Committee European Round Table of Industrialists (ERT) och i Mayor of Shanghai’s International Business Leaders Advisory Council (IBLAC).