Volvo-chefen deltog i ett seminarium för att prata om kompetensförsörjning som nyckel till industrins framtid, arrangerat av Bil Sweden och Motorbranschens Riksförbund.
 
Deltagarlistan till paneldebatten var märkbart reviderad. Arbetsmarknadsutskottets Ylva Johansson (s) hade ersatt Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg och i stället för Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist dök vice generaldirektör Clas Olsson upp. Angeles Bermudez-Svankvist befinner sig nämligen i Tyskland för att besöka Angela Merkel och tala ungdomsarbetslöshet, enligt moderatorn och Bil Sweden-vdn Bertil Moldén. Med var också Tomas Tobé (m) från utbildningsutskottet. 
 
Det märktes att det var bilbranschen som höll i seminariet. Bertil Moldén nämnde tidigt ”aktiebolaget Sverige” och angav 500 000 som siffra på hur många det är som direkt eller indirekt påverkas av fordonsindustrin i landet. Skolreformsmetafor ”atlantångaren” var utbytt till ”oljetankern”.
 
Ylva Johansson vidhöll Stefan Löfvens (s) målsättning om EM-guld i lägst arbetslöshet och kritiserade att många räknar bort studerande från den totala ungdomsarbetslöshetsprocenten, något som blivit ett standardinslag i debatten. 
 
Tomas Tobé angav fler mattetimmar, fler gymnasieingenjörer och obligatorisk praktiktid för alla gymnasieprogram som vägar till ökad minskad ungdomsarbetslöshet. 
 
Clas Olsson fick stå till svars för att Arbetsförmedlingen tvingas skära ner på personal samtidigt som de skickar tillbaka outnyttjade miljardbelopp i anslag. ”Regeringen har antingen överskattat eller medvetet överdrivit arbetslöshetvolymerna”, svarade han och förklarade hur Arbetsförmedlingens har olika budgetar som ska gå till olika saker. Mellan dem är det vattentäta skott. 
 
Olof Persson berättade att Volvo ökat antalet anställda de senaste 5-10 åren och att de satsar 7,5 miljarder kronor i forskning och utveckling. Han pratade också om de intervjuer med ungdomar som Volvo har genomfört. Ungdomars prognoser om tillverkningsindustrin är dystrare än de behöver vara, var hans slutsats. 
 
Efter seminariet pratade han Almedalen med Dagens Opinion. 
 
Varför är Volvo i Almedalen?
– Vi är ju Sveriges enskilt största privata arbetsgivare med mellan 25 000 och 30 000 anställda i landet. Vi satsar 7,5 miljarder om året i forskning och utveckling så vi vill gärna vara en naturlig del av debatten när det gäller utbildning, infrastruktur, forskning och innovation. Almedalen är ett perfekt ställe att driva debatt på, höra vad som händer och utbyta erfarenheter på. 
 
Hur påverkas Volvo av ett eventuellt regeringsskifte – hur ser analysen ut?
– Vi sysslar inte med partipolitik överhuvudtaget och gör inga sådana analyser eller prognoser. Vi tittar på vad som är viktigt för Volvo-koncernen och de frågor som ligger oss varmast om hjärtat. Vi tittar på vad det är som vi behöver i framtiden för att kunna fortsätta utvecklas, anställa folk och ta fram nya produkter. 
 
Vilka är de viktigaste frågeställningarna för Volvo i Almedalen?
– Utbildning är en, definitivt. I Almedalen pratar vi också mycket om innovationsupphandling. Det handlar om hur vi ska få all den innovation och idérikedom som pågår i Sverige ut i stora försöksprojekt och hur vi kan se till att den teknologin kommer i den upphandling som sker. 
 
Vad ser du för skillnad mellan att driva opinionsbildning i Sverige och i Kina?
– Vi bildar inte opinion på det viset utan vi för fram vad vi tycker är bra för Volvo-koncernen och vad vi behöver för att utvecklas. Och det oavsett vilket land vi pratar om. Sen är det upp till de politiska systemen att ta de besluten. 
 
Oscar Örum