Visions undersökning har besvarats av närmare 10 000 medlemmar. Av undersökningen drar Vision bland annat följande slutsatser:

* I åldersgruppen 20-29 år anser sig närmare femte ha blivit diskriminerad på jobbet, en dubbelt så hög andel som äldre målgrupper.

* Var femte ung medlem uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna.

* En av tre i åldersgruppen 20- 29 år uppger att det blivit utsatta för hot eller hot om våld de senaste 12 månaderna, vilket är tre gånger vanligare än för äldre.

* Medlemmar inom åldersgrupperna 20-39 år drar sig oftare för att framföra kritik i arbetet jämfört med kollegor inom övriga åldersgrupper.

* Sex av tio unga medlemmar upplever arbetet som psykiskt påfrestande, dubbelt så många jämfört med åldersgruppen 60 år och äldre.