I en debattartikel i Svenska Dagbladet, slår de ett slag mätning av kvalitet som ett sätt säkra tillgången av vård när vårdbehovet ökar. De skriver:
"För Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet är det viktiga inte om verksamheten är privat, kooperativ eller i offentlig regi. För oss är det kvaliteten som avgör och den handlar om chefers och medarbetares kunskap, engagemang och villkor för att nå goda resultat."
De säger att de "vill flytta frågan om vinster i välfärden till en annan nivå, närmare medarbetarna, och diskutera hur vi kan förbättra kvaliteten i verksamheterna" och kommer med ett förslag i fyra punkter:
 
utveckla det systematiska arbetet med kvalitetssäkring
Kommunerna ska sköta kvalitetssäkringen. För vården är det dags att införa ett nationellt kvalitetssäkringssystem. Skolinspektionen ska garantera hög kvalitet i alla förskolor och skolor.
 
inför en lagstadgad meddelarfrihet för alla anställda
Hög tid för utredningen om garanterat meddelarskydd i privata välfärden att komma igång.
 
förbättra förutsättningar för ledarskapet
Cheferna ska ha ansvar för ett "rimligt antal anställda" och ett "bättre administrativt stöd".
 
satsa på kompetensutveckling
Chefer och medarbetare "måste erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling".
 
Debattinlägget är undertecknat Annika Strandhäll, förbundsordförande för Vision, Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet och Eva-Lis Sirén, förbundsordförande för Lärarförbundet.