Fackförbundet Vision tycker att det saknas verktyg för medlemmarna för att de ska kunna bidra till klimatomställningen.

Bland Visions medlemmar återfinns upphandlare, chefer, tekniker och miljö- och hållbarhetstrateger i kommuner och regioner, yrkeskategorier som ska förverkliga regeringens klimatmål. Men verktygen saknas.

Därför uppmanar Vision regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner)  att införa ”koldioxidbudgetering” i kommuner och regioner.

Med koldioxidbudgetering skulle medarbetarna få verktyg till att beräkna med hur stor mängd den enskilda kommunen eller regionen behöver minska sina utsläpp, för att uppnå Parisavtalet.

”Koldioxidbudgetar är ett viktigt sätt att driva hållbarhetsarbetet i kommuner och regioner framåt”, kommenterar Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Enligt Vision har 31 av Sveriges kommuner upprättat en koldioxidbudget och ytterligare 61 ska ha påbörjat arbetet.