Fackförbundet Vision har fått två nya medarbetare inom kommunikation och marknad.

Karin Ottosson, var tidigare kommunikationschef men har gått in som kanslichef efter Mona Tapper, som har gått i pension. Karin Ottosson berättar om sitt uppdrag, via mejl:

”Uppdraget är väldigt tydligt. Jag leder kansliet i arbetet att nå våra mål. Och i stort så handlar det om att stödja organisationen i jobbet med att Vision ska vara relevant för medlemmarna och att vi ska fortsätta att växa som förbund. Att synas och höras och göra nytta. För att kunna göra det jobbar vi med att kontinuerligt utveckla verksamheten och det är min uppgift att ge kansliet förutsättningar att kunna göra det. Ett väldigt roligt jobb eftersom vi har så många häftiga medarbetare”.

Karin Ottosson ersätts av Elsa Saboonchi, som närmast jobbade på fackförbundet Akavia som chef för marknad och medlem. Christian Örjestål tillträder lämnar rollen som samordningschef på Vision för att i stället bli biträdande funktionschef på förbundet.