SPANING. Primes krisexpert Hampus Knutsson ger fem råd till företag som drabbas av corona-krisen.

Coronakrisen sprider sig snabbt i näringslivet: ”Stormen är över oss och prognosen ser inte bra ut”

Många producenter har slutat att producera och för andra går det inte att distribuera. Många konsumenter har slutat konsumera och tjänsteföretag får allt mindre att leverera. Det är några av de mest tydliga symptomen som vi ser i näringslivet precis just nu. Coronakrisen är ett stort hot mot hälsa och liv, men även företag och jobb drabbas hårt av viruset.

Mellan den 23 och 29 mars har Arbetsförmedlingen registrerat 18 433 personer som varslade om uppsägning. Hittills under mars månad är det sammantaget 36 800 personer som varslats. Det är en ökning med över 1 000 procent jämfört med mars i fjol (3 292).

Det är för tidigt att dra slutsatser kring exakt vad detta kommer att innebära på längre sikt för ekonomin och jobben i Sverige. Men man kan konstatera att stormen är här vilket drabbar stora delar av näringslivet. Just nu ser prognosen framåt inte bra ut, det går likt en kall vårvind att räkna med att det blir värre i april. För många branscher och bolag så innebar mars att gå från ”full fart framåt” till tvärnit i ekonomin. April startar mer eller mindre i stiltje för många, eller i bästa fall på halvfart. Kurvan över bolag och jobb som påverkas kommer sannolikt att få en brant stigning den tid som kommer. Det kommer i sin tur att påverka många hushåll och såklart påverkar det konsumtionen ytterligare. Krisens dominoeffekt är gissningsvis igång och i olika skeden så kommer det drabba bransch efter bransch.

Vi har stor erfarenhet av att jobba med storvarsel, fabriker som flyttar och bolag som står på randen till konkurs. För mig och mina kollegor i krisgruppen på Prime så är kris vardag – och just nu är det många som vill ha hjälp att kommunicera till både medarbetare och marknaden. Det är en klen tröst, för givet det som ska kommuniceras, så måste jag erkänna att det är djupt oroväckande och ledsamt att konstatera att så mycket gått förlorat så snabbt. Och att det sannolikt blir värre ekonomiskt innan det blir bättre.

Men det finns några principer om hur ledare kan agera och kommunicera för att rädda företag, jobb och trovärdighet – som kan vara till användning. Här är fem råd som kan vara intressanta och relevanta just nu när vi har omfattande restriktioner för att rädda hälsa och liv:

 • Överinvestera i öppenhet och internkommunikation
  Det är mänskligt att vilja stoppa huvudet i sanden när det börjar blåsa, men den här krisen har ingen skyldig. Tvärtom så finns det en grundläggande förståelse för att effekterna blir stora under krisen och att organisationer måste anpassa sig. Satsa därför extra mycket på öppenhet och internkommunikation, det är bättre att alla vet hur det ser ut, även om det ser illa ut.
 • Visa mer medmänsklighet än vanligt
  När du tvingas till drastiska åtgärder, inte minst sådana som drabbar andra människor, tänk på att vara mer mänsklig än vanligt. Visa empati för alla som är oroliga och saknar hopp. Även om inte alla jobb kan räddas just nu så går det att visa att man bryr sig om alla människor.
 • Berätta om de uppoffringar som görs för att få med så stora delar av organisationen som möjligt
  Börja med uppoffringar och besparingar uppifrån och ner. Skippa bonus, utdelningar, revidera budgeten till break-even och vid behov sänk löner. Allt annat kommer att kunna slå tillbaka.
 • När jobb går förlorade, visa hur ni räddar jobben för det stora flertalet
  För branscher där proppen gått ur, så går det inte att rädda alla jobb. Men agera för att rädda så många jobb som möjligt och gör det tydligt att det är viktigt att rädda så många jobb som möjligt.
 • Satsa på kommunikation av välgörenhet – men skäms inte för att göra dina produkter eller tjänster relevanta under krisen
  Det är bra med välgörenhet och alla bolag som kan, bör bidra på sitt sätt. Men det är också viktigt att hålla liv i ekonomin och rädda jobb, så fundera på hur det du levererar kan göras relevant under den kris som nu pågår och det går att hitta både rätt ton och kanal att kommunicera budskapet.

Till sist, kom ihåg att den här krisen är temporär, även om vi inte vet än hur länge den pågår. Så rädda det som räddas kan – det här kommer att gå att lösa om vi jobbar tillsammans.

Hampus Knutsson, krisexpert på Prime