Kommunikationsbyrån Vinter tappade personal och byråintäkt under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli). Byrån gick dock fortsatt med vinst.

Under det senaste räkenskapsåret ökade Vinter omsättningen med 15 procent till 50,4 miljoner kronor. Byråintäkten föll dock med 12 procent till 25 miljoner kronor. Vinter minskade personalstyrkan från 31 till 23 snittanställda. Rörelseresultatet föll med 12 procent till 1,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen räknat på byråintäkten låg dock oförändrat på runt 7,5 procent.