Kommunikationsbyrån Vinter vände under sitt senaste räkenskapsår vinst till förlust. Ägarna både tog ut och satte in pengar på vinstkontot.

Under det senaste räkenskapsåret (brutet juli), minskade omsättningen med 18 procent till 41,2 miljoner kronor. Byråintäkten minskade dock bara med 1,2 procent till 24,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen hamnade på -1,9 (3,7) procent.

Personalstyrkan ökade från 23 till 25 och personalkostnaden ökade med 11 procent till 17 miljoner kronor.

Ägarna tog ut pengar från vinstmedlen i två omgångar, 750 000 kronor på en ordinarie stämma och 4,4 miljoner på en extra bolagstämma. Samtidigt betalade ägarna in extra 3 miljoner kronor till bolaget. Under räkenskapsåret tog Vinter in fyra nya delägare.