Omsättningen för 2023 låg kvar oförändrat på drygt 3 miljarder kronor. Rörelseresultatet landade på 29 jämfört med 174 miljoner kronor år 2022. Då belastades resultatet av över 60 miljoner kronor i extraordinära kostnader.
Antalet digitala prenumerationer ökade med 17 procent till 263 541. Totalt kom Bonniers lokaltidningar upp i 501 691 prenumeranter.
Det nya +Allt-erbjudandet kom upp i 60 000 prenumeranter.

”Vi ökar till och med den totala mängden prenumeranter, trots branschens stora printtapp. Ekonomiskt mer än kompenserar vi tappet i print med nya digitala intäkter”, kommenterar Pia Rehnquist, affärsområdeschef.