Pr-byrån Spotlight redovisar storvinst för 2020 och miljonutdelning till ägarna.

Spotlight ökade omsättningen med 1,3 procent till 29,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 8,4 procent till 5,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 1,3 procentenheter till 20 procent. Ägarna tog ut 6,9 miljoner av vinstmedlen.

Personalstyrkan ökade med en snittanställd till 24. Personalkostnaden ökade med 6,8 procent till 16 miljoner kronor.