Omsättningen ökade med 16 procent till 39,8 miljoner kronor, vilken är byråns högsta sedan 2017/18 då omsättningen låg på 50,4 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 13 procent till 21,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet mer än fördubblades från 2,6 till 5,3 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen ökade med 11 procentenheter till 24 procent.
Personalstyrkan minskade med en två till 16 och personalkostnaden föll med 10 procent till 12,5 miljoner kronor.
Ägarna tog ut 3 miljoner av byråns vinstmedel.