Pr-byrån Obeyas ägare tog ut vinst ur bolaget under 2019 efter ett vinstlyft.

Omsättningen under 2019 ökade med 59 procent till 7,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 5 432 kronor till 1,3 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 17 procent. Ägarna tog ut 600 000 kronor av vinstmedlen.

Personalstyrkan ökade med en tjänst till fem snittanställda. Personalkostnaden per anställd ökade marginellt till 640 000 kronor. Omsättning per anställd ökade med 27 procent till 1,48 miljoner kronor.