AFFÄRER. Pr-byrån Deliberately delar ut en femtedel av omsättningen under sitt senaste räkenskapsår (brutet september).
 
Under räkenskapsåret gick byrån från en till tre partners. Omsättningen ökade med 76 procent 1,98 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 9,9 procent till 401 000 kronor.
 
Personalkostnaden ökade med 103 procent till 1,2
Rörelsemarginalen sjönk dock med 12 procent till 401 000 kronor. Ägarna tog ut 156 000 av vinstmedlen.