Pr-byrån FLB Europa är trots en omsättning på under 10 miljoner kronor en av de mest nominerade i årets Spinn, de stora pr-byråerna inom Precis årliga utmärkelse. Byrån delade också ut både vinst och bonus under sitt senaste räkenskapsår.

Under 2017 ökade FLB Europa omsättningen med 140 procent till 7,9 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 123 procent till 6,6 miljoner, uppskattningsvis.

Rörelseresultatet ökade från 218 000 till 1,6 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 21 (6,6) procent.

Då delade byrån ut 300 000 kronor i bonus till de anställda. Utöver det tog ägarna ut 500 000 kronor av vinstmedlen.

Personalstyrkan ökade från tre till fem anställda.