Under flera år har techbranschen belyst problematiken med underrepresentationen av kvinnor i branschen och vilka hot den rådande kompetensbristen ställer hela samhällsutvecklingen inför. Ingen är därför gladare än vi över utbildningsminister Mats Perssons upprop till it-branschen om samarbete för att få fler kvinnor att välja utbildning och yrken inom tech. Det är något som Dagens Opinion rapporterat om. Men vad har han för plan?

För att förstå varför detta är en viktig fråga måste vi först rikta uppmärksamheten mot den aktuella situationen inom techbranschen. Digitaliseringen påverkar och styr människors vardag och det är primärt it-branschen som besitter makten att forma hur framtidens samhälle kommer att se ut. En ojämnställd it-bransch riskerar därav att även skapa ett ojämställt och exkluderande samhälle, kommunikation, ekonomi och infrastruktur.

Statistik från Skolverket visar att endast två av tio sökande till teknikprogrammet på gymnasiet är tjejer. Andelen kvinnor inom techbranschen har legat stabilt de senaste tio åren, runt låga 30 procent.

It-branschen associeras även ofta med ord som svår, nördig och grabbig vilket gör att färre kvinnor söker sig till branschen då de inte känner att de passar in i den beskrivning som kommuniceras.

Att få fler kvinnor till branschen är även en av nycklarna för att utvecklingen ska kunna fortsätta i den takt den hittills haft. Techbranschen lider av en kompetensbrist där det saknas över 100 000 personer. För att fylla detta kompetensgap är det nödvändigt att öka mångfalden och locka kvinnor till branschen.

Utbildningsminister Mats Persson har i en intervju med Dagens Opinion uttryckt sin förvåning över att Sverige ännu inte har en strategi för att öka kvinnors närvaro inom techbranschen. Vi kan inte annat än att instämma. Consid, ett av Nordens ledande techbolag, har sedan 2013 arbetat aktivt för att främja jämställdhet i branschen genom initiativet Q by Consid. Genom mentorskap, utbildningar, informationsspridning och kvinnliga nätverk arbetar vi aktivt för att både få fler kvinnor att söka sig till branschen och att få fler att stanna.

För att främja jämställdhet inom techbranschen krävs konkreta åtgärder där både skolväsendet, näringslivet och politiken samarbetar. Det handlar även om att omforma kommunikationen kring vad it och tech innebär för att kunna attrahera en större målgrupp. Vi kan inte låta mantrat ‘det finns inga kvinnor inom tech’ bli en självuppfyllande profetia.

Vi sträcker därför ut en hand, som ett företag som arbetat med frågan länge, att vara med och bidra till regeringens fortsatta arbete. För vi måste se resultat och framsteg snart, inte bara ord och uttalanden. Techbranschen är framtiden, och för att säkerställa dess framgång behöver utbildningsministerns uttalande från Alemdalen gå från ord till handling.

 

Peter Hellgren, vd Consid
Anna Edstedt, head of Q by Consid