Spelet heter Skisch och är ett innovations- och idéhanteringsverktyg, utvecklat av analysföretaget Inizio i samarbete med designföretaget Boid och Chalmers Industriteknik, som ska stimulera till kreativitet.
 
Det går i korta drag ut på att en handfull människor under exempelvis ett möte sätter sig ned framför varsin dator för att med det nätbaserade verktyget tävla mot varandra genom att utveckla nya idéer.
 
På skärmen får deltagarna inför varje ”omgång” upp ett par stimuliord, vilka på förhand laddats in i Skisch och som är nära kopplade till det problem de vill lösa och som ska inspirera deltagarna till nya idéer eller lösningar på området.
 
Deltagarna får därefter försöka sälja in sina idéer till kombattanterna. De tävlande ska sedan ”investera” i varandras förslag och den som får mest stöd vinner.
 
Spelet får sin stora lansering i Almedalen i år när ungdomsförbunden, mellan den 2 och 4 juli, möter varandra i ”SM i framtidens politik” som arrangeras av Viggo Cavling, delägare i Inizio och tidigare chefredaktör på Resumé.
 
– Syftet är att visa att spelet nu är färdigt och hur det kan leda till spännande idéer. Det spelar ingen roll om du ska utveckla klistertejp eller politiska förslag. Det här är ett sätt att samla upp och hitta idéer i exempelvis en ledningsgrupp där det kan finnas en dold kreativitet som annars inte tas tillvara på, säger han.
 
Ungdomsförbunden kommer att fokusera på tre framtida utmaningar som de ska försöka hitta lösningar till: Skolan, klimatet och integrationen.
 
– Vi ska hitta en vinnare varje dag. Den som lyckas bäst är vår nästa statsminister, säger Viggo Cavling.
 
Vilka förbund som deltar är ännu inte helt klart, säger han vidare. Hittills har de bjudit in fyra ungdomsförbund och möjligen blir det ytterligare några. Däremot har SDU valts bort.
 
– Vi har valt de mer etablerade ungdomsförbunden för vi tror annars att om SDU kommer med så kommer de att blockera spelet. Ingen kommer vilja satsa på dem. Spelet ska leda till samarbete, som politik handlar om, inte konfrontation och motsättningar.
 
Samtidigt pågår tävlingen lika mycket i sociala medier där idéerna kan antingen hyllas eller sågas av allmänheten, tillägger Viggo Cavling.
 
– Målet är inte att få 1 000 personer till seminariet utan att det ska komma fram bra idéer som sedan sprids.
 
Han fortsätter:
 
– Mitt mål är att skapa ett event som är nytt och skiljer sig från traditionella paneldebatter där man sitter och pratar i 45 minuter men inte efteråt vet vad som egentligen sades. Det här är ett sätt att få fram nya idéer och sprida dem via sociala medier.