Claes de Faire förnekar att det rör sig om fast anställda, utan säger att det är projektanställningar.
– Deras avtal kommer inte att förlängas, säger han.
 
Varför inte?
– Vi har haft personal som varit tjänstelediga, och som nu kommer tillbaka. Då är det några ersättare som av naturliga skäl slutar.
 
Sannolikt handlar det om följande tre personer, Emanuel Videla, Christian Ström och Amina Djemili.
 
De enda som är tjänstlediga är Karl-Johan Byttner och Ulrika Fjällborg.  Är det de som kommer tillbaka?
– Jag vill överhuvudtaget inte diskutera det. Av respekt för min personal så diskuterar jag peronalärenden med dem och ingen annan.
 
Hur stor är redaktionen nu, och hur stor blir den sen?
– Det kan jag inte svara på.
 
Ardalan Samimi