TT-koncernen ökade omsättningen med 27 procent till 527 miljoner kronor.
Kostnaderna för personal och produktion sköt dock i höjden. Det innebär att rörelseresultatet inte följde omsättningsökningen utan i stället minskade med närmare 1 procent till 49,6 miljoner kronor.
Personalstyrkan i TT-koncernen ökade från 330 till 339 medarbetare.
 
Det är i bokslutet för TTs bolag för redaktionellt innehåll, TT Spektra, som Thomas Petersohn så euforiskt berättar om det kungliga bröllopets betydelse för affärerna.
Omsättningen i TT Spektra ökade med4,9 procent till 89,2 miljoner kronor för TT Spektra.
 
Thomas Petersohn har i dag slutat som vd på TT för att bli vd på Mittmedia. Han har ersatts av Jonas Eriksson.