Som dagensopinion.se berättat tidigare i dag gav regeringen vika för den kritik som riktats mot tidigare las-ändringar, som möjliggjort för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. TCO anser dock inte att det förslag som regeringen presenterat för att komma åt problemet varit tillräckligt bra.
 
Men på arbetsmarknadsutskottet håller man inte med. Katarina Brännström (m), ledamot i utskottet, tycker att regeringens förslag tagit till sig av EU-kommissionens och TCOs tidigare åsikter och stärkt anställningsskyddet samtidigt som det inte försvårar för personer att komma in på arbetsmarknaden.
– Men jag kan förstå att TCO inte delar den uppfattningen. Det är en intresseorganisation som ska skydda och värna sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden. Men som politiker har vi ett annat ansvar. Vi vill också öppna upp för att att det ska vara möjligt att få en anställning, säger hon.
– Vi har ingen anledning att försämra anställningsskyddet, men däremot vill vi sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.
Katarina Brännström säger vidare att hon inte sett något som tyder på att det förekommer missbruk av las-reglerna.
 
Ardalan Samimi