Grattis Sverige – idag firar vi dig. Vi firar vår frihet och vår grundlagsstadgade yttrandefrihet.
Idag är vi stolta, vi samlas kring flaggan, i grönskan lyckliga att vi lever i ett fritt land. Vi
sjunger till vårt Sverige om att ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat Ditt namn flög
över jorden. Jag vet att Du är och Du blir vad Du var”. Men vad betyder det att Sverige är och
blir vad Sverige var?

Vi har alla ett ansvar för bilden av Sverige. Inte minst vi som jobbar med kommunikation. Att
Sverige som land och som en stark demokrati är värt att försvara kan vi alla enas om. Att vi
som nation historiskt har utvecklats genom nyfikenhet, handel och öppenhet för
internationellt samarbete. Vi har tagit emot nya svenskar som funnit skydd, arbete eller
kärleken i vårt avlånga land. Vi har berikats av människor som vill göra nytta och bidra till vår
levnadsstandard och tillväxt.

Ansvaret vilar nu tungt på oss alla att tillsammans resa oss ur det som ibland ser oerhört
mörkt och i princip omöjligt ut. Krig i vårt närområde, gängkriminalitet med dödligt våld som
följd, ökad psykisk ohälsa bland unga, förhöjt terrorhot och högerextremas frammarsch i
Europa. Samtidigt vet vi att vi föds fria med samma rättigheter och skyldigheter och att vi alla
delar en inre motivation att skapa en bättre och hållbar värld för våra barn och barnbarn. Hur
kan vi tillsammans förändra vår framtid i en mer hoppfull riktning? Somliga menar att det är
uttjatat men vi på Sveriges Kommunikatörer är övertygade om att kraften i kommunikation är
en möjliggörare. När vi gör tillsammans och kommunicerar det, kan vi få individer att ta kliv
de inte trodde om sig själva, vi kan förflytta verksamheter, ändra konsumtionsmönster och till
och med förändra samhället.

Vi lever i ett land som värnar öppenhet och transparens, vi har lagparagrafer om att: ”En
myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla”. Vi har så oerhört
mycket att lyfta fram och glädjas åt. Politiken sätter grunderna för vårt gemensamma men
det räcker inte. Vi behöver kraftsamla och göra tillsammans – företag, civilsamhället, kulturen
och forskarvärlden måste alla bidra och gemensamt vidga våra vyer och blicka framåt.

Det är vi tillsammans som genom autentisk, transparent och relevant kommunikation i rätt
kanaler möjliggör för fler att bli delaktiga, information som förklarar och kommunicerar, motar
vilseledande information, så att alla vet vad som gäller och kan ta del av det som genomförs i
vårt samhälle. Genom dialog och kommunikation med kunder, medlemmar och medborgare
– ja alla i vårt land.

Låt oss idag tillsammans hylla vårt kommunikativa Sverige – ett Sverige som står starkt i den
globaliserade världen, som leder den gröna omställningen, prioriterar digitalisering och
innovation. Vi behöver samla oss och göra, för att tillsammans förändra vår bild av Sverige.

För Sverige i framtiden.

Caroline Thunved, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer