Omsättningen ökade därmed med 1,2 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet minskade, främst på grund av ökade personalkostnader från 3,2 till 1,7 miljoner kronor. Det ger dock en rörelsemarginal på över 10 procent.

Liksom föregående år, tog ägarna ut så mycket vinst som var möjligt ut bolaget. För 2011 innebär det 1,25 miljoner kronor, vilket lämnar 7 434 kronor kvar. Byrån lämnade även ett koncernbidrag till ägarkoncernen Veroi intressenter på drygt 100 000 kronor.

 
Personalstyrkan bestod av ett tiotal personer.