Därmed gick årsmötet på valberedningens förslag. Veronica Palm är vald för ytterligare två år.
Turerena kring utnämningen av Omar Mustafa kritiserades på mötet, uppger flera medier, men påverkade alltså inte den faktiska ställningen för Veronica Palm.

Under de diskussioner som pågår just nu har Ylva Johansson föreslagits en plats i styrelsen. Just nu pågår sluten votering.
 
här är valberedningens förslag till ordinarie i styrelsen
Veronica Palm, ordförande omval
Johan Sjölander, studieledare omval
Joel Ensjö omval
Abdo Goriya omval
Teres Lindberg omval
 
den tidigare styrelsen
Veronica Palm (ordförande)
Teres Lindberg (vice ordförande)
Maria Bosdotter
Catarina Carbell
Joel Ensjö
Abdo Goriya
Dag Larsson
Karin Wanngård