– Begreppet vill framför allt sätta ljus på andra viktiga delar av politiken. Arbetslinjen är bra och viktig, men räcker inte som samhällsidé. Vi vidgar politiken och frågar oss vart är vi på väg och vad vill vi åstadkomma, säger Henrik Ehrenberg.
 
Är det här nästa kommunikationsplattform?
– Nej, vi vill snarare introducera en debatt om hur regeringens politik bör ser ut och lyfta fram Kristdemokraternas syn på de politiska utmaningarna. Politiken måste omhänderta arbete åt alla, men hur stämmer det överens med andra mål, som exempelvis familjepolitiken.
 
Varför introducerar ni den här debatten nu?
– Det här är början av mandatperioden och vi har redan gjort något bra med arbetslinjen. NU vill vi vidga perspektivet. Det är lämpligt att göra i ett tidigt skede för att väcka opinion. Det är en opinionssträvan.
 
Är det här nästa verklighetens folk?
– Det är en fortsättning och utveckling av den. Det handlar om en politik som faktiskt bryr sig om vad folk tycker och som bryr sig. Som inte bara fokuserar på ekonomi utan som sätter fingret på mjuka värden.
 
Vad säger allianskollegorna om utspelet?
– Göran avslutade precis sitt tal och hittills har ingen ringt och skällt.