Dock minskade kostnaderna framförallt av ”handelsvaror” så mycket att byrån ändå ökade rörelseresultatet med 17 procent till 2,7 miljoner kronor.

För två år sedan startade Veritas huvudägare Bijan Fahimi också public affairs-byrån Pr & Communications. Under 2009 ökade byrån
byråintäkten med 7 procent till 7,0 miljoner kronor. Däremot minskade rörelseresultatet från 2,3 miljoner kronor till 0,5 miljoner kronor. Detta
beroende på att kostnaden för ”handelsvaror” ökade från 245 000 kronor till 2,3 miljoner kronor.

– En så liten byrå påverkas mycket av hur enskilda fakturor hamnar. Och vi lägger massor på att utveckla byrån, förklarar Bijan Fahimi.

Han siktar på att Pr & Communications ska nå 10 miljoner i intäkt under 2010.

– Vi ska bygga en medelstor public affairs-byrå långsiktigt och har inga kortsiktiga lönsamhetsmål.

Men varför köra två bolag, när det inte sällan är samma personer som jobbar
på de två byråerna?

– Vi har inte landat i frågan. Men det viktiga är inte om vi driver byråerna som separata bolag utan att vi har två tydliga nischer som vi utvecklar
vidare.