Skälet är enligt Vattenfall att de låga elpriserna består framöver och att produktionskostnaderna samtidigt stiger. Det enligt ett pressmeddelande. Enligt Vattenfall har beslutat fattats på affärsmässig grund.
 
Regeringspartiet Miljöpartiet har drivit kravet om att stänga reaktorerna under de närmsta åren och i sin vårändringsbudget föreslog regeringen en höjning av effektskatten på kärnkraft med 16,7 procent.
 
Beslutet att stänga måste fattas av Ringhals styrelse och kräver enighet mellan delägarna Vattenfall och Eon. Den senare parten ska ha informerats om Vattenfalls beslut.
 
De övriga fem kärnkraftsreaktorerna Ringhals 3 och 4, samt Forsmark 1, 2 och 3 fortsätter att vara öppna i minst 60 år till.