Det var i dag som Vattenfall levererade bomben att företaget har lämnat in en ansökan om att få bygga nya kärnkraftsverk i Sverige. Pressavdelningen har haft en hel del pedagogiska övningar under dagen i att berätta vad som gäller, något som Vattenfalls pressekreterare Karl-Erik Olsson ger prov på.
 
– Vi har inga planer på att bygga nya kärnkraftverk. Men vi undersöker under vilka förutsättningar det skulle var möjligt att göra det. Det finns inga beslut ännu. De ligger säkert tio år i framiden. Men formaliteten säger att vi måste komma in med en ansökan för att få förutsättningarna klarlagda.

Ni behöver beslutsunderlag?
– Ja, vi behöver få ett beslutsunderlag. Att ansöka hos Strålsäkerhetsmyndigheten är en viktig del. Sedan följer miljöprövningar och mycket annat under resans gång. Det kommer att ta flera år innan vi vet om det över huvudtaget är rätt att fatta ett beslut om att investera i ersättningar till de kärnkraftverk som förhoppningsvis ska fungera fram till slutet av 2020-talet. Med den kunskapen vi har i dag ska de reaktorer som är i gång i dag ha tjänat ut 2025-2030.

Varför kommer er ansökan just nu?
– Det är en dag så bra som någon. Det var ett bra tillfälle att kommunicera vid vår kvartalsrapport. Analysarbetet har pågått under en tid. Vi hade kommit så långt i analysen att vi kunde lämna in en ansökan.

Vad är nästa steg?
– Det är svårt att bedöma. Vi jobbar bidare med att titta på andra faktorer som kan påverka ett beslut. Nu får vi avvakta Strålsäkerhetsmyndighetens reaktion.

Vad vill ni bygga?
– Det handlar inte om vi vill eller inte utan om att bedöma om det är lönsamt.  Vi ansöker om 1-2 reaktorer med tillhörande anläggningar. Sedan är det upp till Strålsäkerhetsmyndigheten att komma tillbaka med en fullständig lista på krav de ställer på en framtida anläggning.

Ringhals eller Forsmark?
– Det är en helt öppen fråga som vi inte själva har något svar på.

När räknar ni med en reaktion från Strålsäkerhetsmyndigheten?
– Det har vi inga idéer om. Men vi vet att det kommer att ta ganska lång tid.
I sommartorkan har Vattenfalls kärnkraftsplaner varit hett nyhetsstoff. Reaktioner från de politiska partierna har heller inte låtit vänta på sig.
– Det är ett stort steg som är både riktigt och välkommet, säger Folkpartiets partiledare Jan Björklund till TT.
– Det är onödigt att Vattenfall ska lägga 5–6 år på att utreda om kärnkraft är lönsamt när vi redan vet svaret från andra länder, säger Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin.
– Det påverkar inte vår linje. Vi vill att kärnkraften fasas ut successivt, vi vill ersätta med förnybar energi, säger Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, men säger inte heller helt nej till ny kärnkraft, enligt TT.
I en kommentar skriver Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Roger Tiefensee:
– Mot bakgrund av utvecklingen där bland annat Tyskland och Japan avvecklar sin kärnkraft är dagens besked överraskande. Det går emot en framväxande opinion som vill ha mer förnyelsebart och en energimarknad där det är mycket osäkert att investera åtskilliga tiotals miljarder i enskilda prestigeprojekt.
Vattenfalls pressekreterare Karl-Erik Olsson berättar om reaktionerna:
– Det har varit ett stort intresse från mediernas sida. Olika politiker har uttalat sig. Men den politiska debatten ligger utanför vårt resonemang.