Vattenfall tänker inte förlänga avtalet med ett 40-tal inhyrda medarbetare som främst kommer från åtta bemanningsföretag, och då i synnerhet Poolia.
 
– De har varit inhyrda i samband med vår stora omorganisation. I de lägena är interninformation viktig och vi hade en peak i kommunikationen. Nu ska vi helt enkelt göra färre saker och kommunikationsdelen krymper, säger Bo Ehlin, tillförordnad pressansvarig på Vattenfall.
Vattenfall jobbar även med en del pr-byråer som Nordic PA.
– Men det ligger utanför den här förändringen.
Bo Ehlin uppskattar att personalstyrkan till ”knappt” 400 personer på kommunikationsavdelningen av totalt 35 000 anställda.
– Det är inte osannolikt att det sker ytterligare förändringar. Men det är inget som är beslutat.