Vattenfall blir minoritetsägare med 6 procent i det estniska kärnkraftsföretaget Fermi Energia.

Vattenfall har tecknat ett avtal med det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia för att bli minoritetsaktieägare i företaget med en investering på drygt 10 miljoner kronor, enligt ett utskick från det statliga energibolaget.

Fermi Energia och Vattenfall ska forska kring möjligheterna att få på plats små, serietillverkade reaktorer (small modular reactor, SMR) i Estland. Denna process ska pågå fram till 2035.

”Med denna minoritetsinvestering kan Vattenfall bidra med vårt kunnande och med genomförbarhetsstudier gällande kostnader, försörjningskedjor och kapacitet för att konstruera och driva småskalig kärnkraftsteknik. Innovativ och fossilfri framtida kärnkraftsproduktion som SMR verkar mycket lovande för Estland som har de högsta genomsnittliga koldioxidutsläppen per genererad kWh el bland alla EU-länder”, kommenterar Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområdet Generation på Vattenfall.