En klar trend genom undersökningen är att de större städerna har starkare arbetsmarknader och rankar högst upp på listan. Undantaget är Kiruna som är en liten region med stark arbetsmarknad.
 
Slutsatserna rapporten drar är att bostadsbristen hämmar utvecklingen för regionerna. Samarbetet över kommungränserna måste öka för att det gynnsamheten ska bli bättre och att pendlingsmöjligheterna ska förbättras, samt att Sverige borde skaffa en ny regionindelning.
 
Den sista men inte minsta slutsatsen av rapporten är att fler myndigheter borde flyttas till Göteborg. Som argument för det menar man att flera högutbildade statsvetare tvingas flytta från Göteborg när de e klara med sin utbildning.
 
För att göra rangordningen har man tittat på befolkningstillväxt, demografisk struktur, förvärvsintensitet, nyföretagande. Näringslivsanställda, lönesumma, utbildningsnivå och hälsa.
 
Toppen av rakningen:
·      Stockholm-Solna
·      Göteborg
·      Malmö-Lund
·      Kiruna
·      Örebro
·      Linköping
 
Botten av rankingen:
·      Hagfors
·      Haparanda
·      Strömsund
·      Vilhelmina
·      Hällefors
·      Filipstad
·      Åsele