Västra Götalandsregionen är en av de tyngre aktörerna i Almedalen och slog ifjol på stort med 24 seminarier som rörde alltifrån maritim utveckling och miljö till life science och hälso- och sjukvårdsfrågor.
 
Åse Nyberg är projektledare för regionen i Almedalen och berättar att förra årets Almedalsinsatser ”gick över förväntan med tanke på den stora uppslutningen”.
 
Men fullt lika många aktiviteter blir det inte i år, utan regionen väljer att koncentrera sig på ett fåtal ämnen och arrangerar därför endast fyra seminarier. Dessa kommer att handla om dels life science och hälso- och sjukvårdsfrågorna, dels samhällsbyggnadsfrågor med fokus på stadsutveckling, infrastrukturutveckling och tillväxtfrågor kopplat till samhällsutveckling.
– Sedan kommer vi också ha mycket knutet till kampen om kompetensen och attraktivitet kring det, säger Åse Nyberg.
 
Varför väljer ni att fokusera på dessa områden?
– Därför att vi ser att det är framgångsfaktorer för hela Sverige. Men det är också viktiga frågor för oss i Västsverige. Vi har uppdrag från både regeringen och andra aktörer att ta fram plattformar och strukturverktyg och det har vi kommit så pass långt med att vi nu kan visa upp det för debatt och diskussion.
 
Åse Nyberg fortsätter:
– Vi går mycket mer in på spets i år och har väldigt tydligt adresserat vilka det är vi kommer föra dialog med för att lyfta upp debatter och förändra bilder utav vad som vi kan göra tillsammans.
 
Vilka är målgrupperna?
– Till exempel socialdepartementet, näringsdepartementet, människor inom olika organisationer för bland annat sjöfarten. Många av mina kollegor kommer nu också att ta ett större grepp och jobba mer koncentrerat för att träffa rätt folk på plats. Istället för att åka 40 gånger till Stockholm åker vi en gång till Visby.
 
Uppskattningsvis kommer 10-15 tjänstemän från Västra Götalandsregionen att åka till Visby. Även regionens politiker väntas åka. Årets anslag är på 450 000 kronor.