Västra Götalandsregionen söker en ny kommunikationsdirektör.

Detta efter att den nuvarande kommunikationsdirektören Erik Lagersten har fått den nya befattningen ”förändringsdirektör”.

”Jag kommer att hålla ihop arbetet Erik Lagersten med strategi, struktur och kultur för regionen som helhet med sina 55 000 medarbetare. Det är de delar som krävs för att långsiktigt skapa förutsättningar för att regionen inte bara löser dagens problem utan framförallt morgondagens”, berättar Erik Lagersten via mejl.

Bakgrunden är regionens analyser över kostnadsutvecklingen och tillgången på arbetskraft framöver.

”Vi vet att Västra Götalandsregionen inte kan arbeta imorgon som idag. Våra resurser och medarbetare kommer inte att räcka till med bibehållna krav på välfärden. Förändringsarbetet måste börja nu för att klara detta och jag hoppas kunna bidra till att saker händer, undanröja hinder och stödja chefer och medarbetare i att få fokusera på de saker de är bäst på. Mer vård och mindre administration till exempel”.

Erik Lagersten börjar sin nya tjänst 1 september. Då går Jenny Erkholm in som tillförordnad kommunikationsdirektör. Idag jobbar hon som kommunikationschef på Folktandvården inom regionen.