– Det är upprört i huset. Det är fullständigt obegripligt hur regeringen kan fatta ett sådant beslut, säger Denise Norström, landstingsråd (s).
 
Hon saknar konsekvens i regeringens beslut som presenterades i form av en debattartikel i Dagens Nyheter via civilminister Stefan Attefall.
 
– Nu är det bara de som tidigare har haft ett regionförbund som får bilda regionkommun. Dessutom har alla inte alla kommunerna med sig. Vi hade alla kommuner och partier med oss och får ändå nej. Det finns ingen logik.
 
Har ni fått någon förklaring av regeringen?
– Debattartikeln gav ju ingen förklaring. Vi försöker få kontakt med departementet. Men av förklarliga skäl har tjänstemännen inte så mycket att säga i dag. Vi jobbar också via SKL som är på och jagar. Det är jättemärkligt. Detta innebär att vissa län i Sverige ska ha en ordning och resten ska regionkommuner. 
 
Men har inte regeringen motiverat beslutet med att det har fattats utifrån var utvecklingsansvaret för regionen ligger, i detta falla länsstyrelsen?
– Ja, men vi är ju överens om att det ska ligga på landstinget. Det är alla partier och kommuner överens om. Det är samma princip som i Örebro som nu får bli en regionkommun och får ta hand om de statliga anslagen till länsstyrelsen.
 
Hur går ni vidare?
– Vi kommer naturligtvis att lobba kring det här. Jag vet att SKL och Anders Knape (vd) ska går ut i en debattartikel och ifrågasätta detta. Förmodligen får vi samman med Norrbotten och Västerbotten och pekar på det orimliga i beslutet.
 
När fick ni information om beslutet?
– I går kväll fick jag en hint om att en debattartikel var på väg in i DN. Bara det att regeringen inte vågar kontakta berörda parter. Det är pinsamt. Är det så man talar om att man kovänder om något som man tidigare har uppmanat till, att bilda regioner underifrån?