Pr-byrån Vass Productions har rekryterat två nya seniorkonsulter från konkurrenterna Jung och Wenderfalck.

På Vass börjar Martin Ödman, projektledare,  från Jung Relation och Axel Barvaeus, strateg från Wenderfalck. Båda går in i ledningsgruppen.

Blir de delägare?
Nej. I dagsläget är Vass grundare Ida-Sofia Klingspor huvudägare och jag är utöver min roll som vd är även partner och delägare”, berättar Kristin Bohman, vd på Vass Productions, via mejl.

Har ni fått in nya kunder eller varför behöver ni förstärka?
Rekryteringarna har genomförts för att svara upp mot våra befintliga behov – där är trycket högt, både från aktiva kunder och nya – men även med anledningen för att utforska möjligheten att komplettera vår befintliga kundbas med varumärken från nya typer av branscher. Vi är redan branschledande inom skönhetssegmentet, men vi är övertygade om att vårt erbjudande, med kombinationen av pr, event och digital marknadsföring, med fördel kan appliceras på andra segment; där blir Martin och Axel nyckelpersoner, för att öppna dörren till sådana typer av kunder och uppdrag.”

Kristin Bohman lägger till:

”Denna breddning kräver också att vi utvecklar vårt interna arbetssätt och vår organisation, så det var ett strategiskt val att inkludera Axel och Martin i ledningsgruppen redan från dag ett.”

Det kräver en del muskler för att göra denna rekrytering, hur har ni tänkt där?
Det gör det, men vi ser det som en affärsmässig investering – kanske framförallt på lite längre sikt, i och med de nya möjligheter som öppnar sig med deras kompetens i verksamheten – som möjliggörs av den goda tillväxt och lönsamma affärsmodell vi redan har.”

Ska duon jobba med några särskilda kunder?
Både Martin och Axel kommer att fasas in i alla våra större kunduppdrag i någon mån – Martin i egenskap av senior rådgivare och Axel för strategi och planning-arbete – i syfte att ytterligare höja nivån på Vass leveranser. Nu i början ligger mycket av deras fokus på att förädla vårt erbjudande och utveckla organisationen i förberedelse för nya och andra typer av uppdrag.