Varslen inom information- och kommunikation går mot en tredubbling för januari-april.

Fram till 12 april har 3 214 personer som jobbar med kommunikation och information varslats i Sverige. Det kan jämföras med 1 169 varsel för perioden januari-april. Redan nu ligger varslen 2,75 gånger högre än för 2019, trots att hela april inte har gått ännu.

Detta enligt statistik från Arbetsförmedlingen.