Bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarnas medlemmar tar bland annat emot sjuka på vårdcentraler och driver äldreboenden och finns därmed i centrum i kampen mot corona-viruset.  Vårdföretagarnas förbundsdirektör Antje Dedering ger en nulägesrapport.

– Regeringen har kommit med ett krispaket och det är något vi välkomnar. Men vi följer utvecklingen för medlemmarna och har fortlöpande kontakter med medlemsföretagen och vi kan se att det kan behövas fler åtgärder för att komma till rätta med situationen vi befinner oss i.  Vi kommer sannolikt att tillskriva regeringen och myndigheter förslag som vi menar måste till så att vi kan fokusera på att bekämpa den vidare smittspridningen. Det är väldigt mycket sådant arbete vi håller på med, säger Antje Dedering, och lägger till:

– Våra medlemsföretag har över 100 000 medarbetare. Många står i frontlinjen och hjälper samhället att bekämpa coronaviruset. Våra medlemsföretag är otroligt viktiga aktörer för krisen vi nu är i. Våra medlemmar gör sitt yttersta i en otroligt svår situation, så vår uppgift är att underlätta för dem.

Vad behöver era medlemmar för att kunna sköta jobbet nu och vad behöver regeringen och myndigheterna hjälpa till med?

– Jag vill inte föregå det arbetet.

Antje Dedering ger en bild av att medlemsföretagen har jobbat för att förbereda sig och vill hjälpa till utöver det vanliga.

– Vi ser att många av våra medlemsföretag ta kontakt med myndigheter och regioner för att ta över patienter från sjukhus. Vissa medlemmar har varit tidigt ute med åtgärder för att förhindra spridning på äldreboenden som att tidigt införa besöksförbud och tidigt genomföra riskanalyser och se över tillgång på förbrukningsmaterial.

Antje Dedering uppskattar att 50 procent av alla landets besök på vård sker hos privata vårdaktörer. 20 procent av alla på äldreboenden sköts av privata aktörer.

– Medlemsföretagen har alltid ett utmanande samhällsuppdrag, men nu är trycket otroligt mycket högre. Då gäller det att företagen kan göra jobbet och att det införs lättnader för det som inte är verksamhetskritiskt.

Hur är läget då?

– Det är klart att det är ett allvarligt läge och våra medlemmar gör sitt yttersta. De kanske inte är vana vid pandemier, men de är ju vana vid att ha ett samhällskritiskt uppdrag och har en god beredskap.

Hur ser du på samspelet mellan er, era medlemmar och ansvariga myndigheter som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten?

– Jag har ingen kommentarer vad gäller det i dagsläget. Vi har generellt goda kontakter men just nu är det  fullt fokus på hur vi ska underlätta för medlemsföretagen.