Beslutet fattades av "en näst intill enig styrelse", berättar Håkan Tenelius, näringspolisk chef på Vårdföretagarna.
– Beslutet följer våra etiska riktlinjer som våra medlemsföretag står bakom. Enligt riktlinjerna, kan styrelsen inleda en granskning om den misstänker att ett medlemsföretag avviker från riktlinjerna. Vi har skärpt riktlinjerna och det är första gången vi prövar de nya riktlinjerna.
 
Det låter lite polisiärt. Hur går det till?
– Syftet är inte att se om det har begåtts felaktigheter för att utdöma något straff. Syftet är att se till att företagen undviker avvikelser framöver.

Åker ni ut till Koppargården och inspekterar?
– Det är ingen granskning av enskilda fall. Det handlar om vilka rutiner man har och hur företaget tänker göra för att undvika att göra om misstagen.

Vad är påföljderna om Carema inte följt riktlinjerna?
– Hittar man inga lösningar kan ett företag uteslutas. Men syftet är inte att företag ska sparkas ut, utan att de ska få hjälp och stöd för att komma tillrätta med sina problem.
Arbetet sätter omedelbart igång via etikrådet som ska hjälpa styrelsen. När det ska vara klart är inte bestämt.
– Det måste finnas en saklighet i jobbet, så det här är ska inte forceras.