Yrkesförbundet för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, Vårdförbundet, har presenterat ett valmanifest där förbundet konstaterar att den svenska vården är ineffektiv och utveckling negativt.

På grund av detta presenterar Vårdförbundet en ny nollvision för svensk hälso- och sjukvård:

* Ingen ska dö i kö
* Ingen ska fall mellan stolarna
* Ingen ska nekas att föda i Sverige
* Ingen ska nekas vård i Sverige
* Ingen ska skadas av vård
* Ingen ska bli sjuk av att vårda andra

För att uppnå detta har Vårdförbundet tagit fram egna reformförslag:

uppgradering av vårdens organisering

* Öka antalet sjuksköterskor med 45 000 till år 2030
* En barnmorska per födande kvinna i aktiv förlossning
* 100 miljoner kronor i statligt bidrag till fortsatt forskning och innovation inom personkoncentererad och nära vård inriktad på patientgrupper med psykisk ohälsa, fysisk och kognitiv funktionsnedsättning, äldrevård samt multisjuklighet
* Vision E-hälsa 20205 ska styras tydligare på nationell nivå och tillges större investeringar och snabbare implementering i kommuner, landsting och regioner för att öka digitaliseringstakten i Sverige
* Öka chefstätheten inom vården. Det bör finnas maximalt 25 medarbetare per chef
* Krav på hälsobokslut från samtliga arbetsgivare inom vården för att minska sjukskrivningar och ofrivillig deltid

uppgradering av vårdens yrken

* Lagstadga om reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker samt barnmorskor
* Lagstadga om ansvaret för huvudmännen att specialistutbilda sjuksköterskor via utbildningsanställningar. Samtliga arbetsgivare inom vården ska erbjuda Akademisk Specialisttjänstgöring och antalet utbildningsplatser ska ökas
* Öka antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor med 2 000 per år och utbilda 1 000 nya specialistsjuksköterskor per år fram till år 2030
* Statligt ansvarstagande för en löneökning för specialistsjuksköterskor där samtliga barnmorskor och sjuksköterskor får 2 000 kronor mer i månaden under fem års tid. De omfattande sjuksköterskorna och barnmorskorna föreslås även ingå i den årliga lönerevisionen
* Bruttolönen för avancerade specialistsjuksköterskorna höjs med 15 000 kronor per månad med direkt verkan. De ska även ingå i den årliga lönerevisionen

– Vi hoppas att frågan om vården hamnar höst upp på agendan inför valet och även efter valet, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet och lägger till: 

– Med valmanifestet riktar vi oss dels till politiker och dels till befolkningen för att få gehör för frågorna vi driver och få dem att inse att det krävs långsiktiga lösningar inom vården att enas kring. 

För att nå ut med valmanifestet kommer Vårdförbundet använda sig av sina egna kanaler, media och sina lokala avdelningar för att pusha ut reformförslagen. 

Vad är en bra valutgång för er?
– Att frågan om vården blir aktuell och att det skapas en gemensam mötesplats för branschen, politiker och beslutsfattare, där det kan arbetas fram långsiktiga lösningar. Det är vad vi hoppas på. 

Hur ser ni på omröstningen om vinster i välfärden 7 juni?

– Vi har tydliga beslut att vinster ska återinvesteras i verksamheten. Långsiktigt bör denna fråga göras tydlig för befolkningen genom att ha ett öppet redovisningsklimat.