Nu är belastningen på vårdpersonalen så stor att Region Stockholm, som leds av Moderaterna, bör aktivera ett nyligen tecknat krislägesavtal.

Avtalet tecknades mellan Vårdförbundet och SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Vårdförbundet skriver i ett utskick: ”Den rådande situationen i vården i Stockholm bör genast klassas som ett krisläge. Region Stockholm har presenterat ett förslag på lokalt kollektivavtal som förkastats av Vårdförbundet, eftersom det skulle innebär samma utökade arbetstider som vid krislägesavtalet – men utan skälig ersättning för medlemmarna”.

Vårdförbundet berättar vidare att medlemmarna har ”börjat schemaläggas i arbetspass som är 12 timmar eller längre” och att det ”innebär att en del personal arbetar mycket krävande 60-timmarsveckor”.

Nu vill Vårdförbundet ha ”att den hårt arbetande vårdpersonalen får den ersättning de har rätt till”.

”Nu är alla möjligheter inom ordinarie avtal med arbetsgivaren uttömda och nu måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och be SKR att få aktivera krislägesavtalet, det finns inga giltiga skäl till att utnyttja och anstränga personalen på det här sättet. Vi frågar oss varför det inte redan är gjort, givet att Region Stockholm uttalar sig i media om det ansträngda läget och beskriver situationen med att vårda de växande grupperna med corona som en storm, som en kris”, kommenterar Gunilla George, ordförande för Vårdförbundet Stockholm.

Dagens Opinion söker en kommentar från Region Stockholm.