Att smugglingen av alkohol och tobak är väletablerad och mycket omfattande har flera myndigheter vittnat om under en längre tid. Det fortsätter också att vara mycket lönsamt att ägna sig åt organiserad illegal handel med dessa varor samtidigt som resurserna till att bekämpa smugglingen minskar eller nedprioriteras till följd av rådande omständigheter vad gäller flyktingströmmar, gränskontroller och andra högt prioriterade säkerhetsåtgärder.
 
Häromdagen avslöjade Aftonbladet att det finns kopplingar mellan smuggelcigaretter som säljs i Sverige och finansiering av terrororganisationer som IS.

Smugglingsverksamhet har traditionellt varit en viktig inkomstkälla för terrorgrupper, som nu har riktat in sig på områden som har lägre upptäcktsrisk och straffvärde. Nu vittnar flera experter på terrorism, organiserad brottslighet och illegal handel om att det finns finansiella kopplingar finns mellan extremistvåldet och vardagskriminaliteten. De kriminella nätverkens handel med bland annat punktskattepliktiga varor som tobak och alkohol stärker de våldsinriktade organisationerna.
 

Det är därför hög tid att regeringen agerar mot den omfattande smugglingen av dessa varor. De nya uppgifterna om kopplingar till terrorverksamheter gör situationen akut. Regeringen bör omgående tillsätta en kommission som ska belysa smugglingsproblematiken i stort men också med koppling till organiserad brottslighet och terrorverksamhet. Det räcker inte att prata om smartare samerkan mellan myndigheterna. Vi måste sätta den organiserade brottsligheten och illegal handel med alkohol och tobak i ett allvarligare sammanhang, även dessa varor må uppfattas som harmlösa i ett annat sammanhang. Nu är det fråga om att ge ökade resurser till denna brottsbekämpning och att även politikens insatser inom olika områden behöver koordineras bättre. Men även att vanliga människor behöver upplysas om hur sambanden mellan köp av illegala produkter och kriminella organisationer ser ut.
 
Carina Nilsson (s), kommunalråd Socialtjänst, Malmö Stad
Anna Ingers (s), kommunalråd Helsingborg Stad
Anders Bengtsson (s), vice ordförande socialutskott Östra Göinge kommun