Vänsterpartiet vill ”möta klimathotet” med ett investeringspaket på 700 miljarder kronor som ska gå till ”infrastruktur, elnätet och klimatsmarta renoveringar av boendemiljön”. Detta är över dubbelt så mycket som höghastighetsbanan till Stockholm, Göteborg och Malmö skulle kosta. Vänsterpartiet tänker sig bekosta detta genom ett ”tioårigt moratorium för det finanspolitiska ramverket”.

Sedan tidigare har Vänsterpartiet sagt sig vilja ha en höjning av pensionerna med 13,4 procent. Pensionerna är en viktig valfråga även för SD och Socialdemokraterna.
Inom LO och inte minst Sveriges näst största fackförbund Kommunal är frågan om slopat karensavdrag valets viktigaste. Just denna fråga har Socialdemokraterna tagit kongressbeslut på att låta utreda. Därmed kan det bli svårt för partiet att ge skarpa löften om slopat karensavdrag, trots den facklig-politiska samverkan med LO. Å andra sidan vill Vänsterpartiet flytta fram sin positioner hos LO och kommer nu också med förslag på avskaffat karensavdrag. Kostnad: 5,4 miljarder kronor per år. Här vill Vänsterpartiet ha en ”modell för att fördela kostnaden mellan företag och stat”.

”Karensen är korkad ur smittbegränsningssynpunkt, ovärdig ett rikt välfärdsland och en klasslagstiftning som drabbar samhällsbärare i arbetaryrken”, kommenterar Ali Esbati, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.