”Med Sveriges nya modell för omställning kommer många att kunna omskola sig och byta yrkesinriktning. Det är mycket positivt. Vi vill därutöver möjliggöra för företagen att i högre grad än i dag erbjuda kompetensutveckling till sina medarbetare, genom ett skatteavdrag för utbildningskostnaden”, skriver Miljöpartiet i sin motion.

”Med ett kompetensavdrag skulle det bli möjligt för företag att öka avdragsmöjligheten för inköp av personalutbildningar, vilket stärker möjligheterna att investera i medarbetares kompetensutveckling. Det är ett bra sätt för företagen att möta framtida kompetensbehov”, kommenterar Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.