Liberalerna vill bland annat lägga två miljarder för att 25 000 elever ska kunna gå i särskilda undervisningsgrupper. 3 miljarder vill Liberalerna lägga på ”extra undervisningstid, förstärkt elevhälsa och utökat läxläsningsstöd”. Liberalerna vill göra en ”miljardsatsning” på utbildningsmaterial och lägga en halv miljard på spetsutbildningar.
Liberalerna vill också förstatliga skolan under nästa mandatperiod (2022-2026).