Varbergs kommun byter kommunikationschef.

Det är Eva Sondelius Rhodin som har fått jobbet som ny kommunikationschef i Varbergs kommun.
Hon kommer från en roll som kommunikationschef för Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Eva Sondelius Rhodin ersätter Krister Svahn som idag titulerar sig som konsult.  Hon tillträder den 6 december.